Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /var/www/html/teamdeals/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_compilebase.php on line 75
Reduceri

  Contact TeamDeals: 0374 18 78 94

Regulamentul Campaniei promotionale "Cu noi prinzi aripi!"

sus Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei promotionale "Cu noi prinzi aripi!" este S.C. MACHTEAM SOFT S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bld. Pierre de Coubertin, nr.3-5, etaj 1, avand cod unic de inregistrare RO18642542, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/7355/2006, denumit in continuare ORGANIZATOR.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii, denumit in continuare "Regulament Oficial" sau "Regulament".

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site.

sus Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a prezentei campanii va fi 18 iulie - 1 august 2012. Aria de desfasurare a campaniei este exclusiv Romania.

sus Art. 3. Drept de participare:

La campania poate participa orice persoana fizica cu varsta de cel putin 16 ani, cu domiciliul/resedinta in Romania; cu exceptia angajatilor Organizatorului, a membrilor de gradul I ale familiilor angajatilor Organizatorului, precum si cu exceptia oricaror alte persoane care au legatura directa cu organizarea si desfasurarea aceastei campanii.

sus Art 4. Mecanismul de desfasurare:

Pentru a participa la campania "Cu noi prinzi aripi", utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
A. Sa completeze formularul de creare de cont si inscriere in concurs pe site
B. Sa dea like paginii de Facebook a site-ului
C. Sa acceseze butonul "COMANDA" care reprezinta si validarea participarii la concurs. In acest moment se genereaza automat un cod unic cu care utilizatorul intra in concurs.

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate referitoare la completarea eronata a campurilor din formularul de creare cont, avand drept consecinta imposibilitatea trimiterii confirmarii de validare pe adresa de e-mail sau a contactarii telefonice a participantului in eventualitatea in care va fi desemnat castigator.

Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont pe durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul a anula atat conturile cat si participarile acestuia.

Lista care va cuprinde castigatorii campaniei va fi afisata in ziua de 2 august 2012 pana la ora 16:00, dupa extragerea celor 2 castigatori din lista celor inscrisi.

sus Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora:

In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:
• O sedinta de zbor cu avion ultrausor cu durata de 15 minute
• O sedinta de zbor cu motodeltaplanul cu durata de 15 minute

Valoarea totala a premiului este de 520 lei.
Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiului oferit in cadrul acestei campanii.

sus Art.6. Desemnarea Castigatorilor:

1. Desemnarea castigatorilor se va face prin extragerea la sorti a 2 participanti din lista tuturor participantilor la campanie. Fiecare participant, in momentul inscrierii in concurs, primeste un cod unic al cuponului. Cu acest cod participa la tragerea la sorti.

2. Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorul telefonic sau prin e-mail, in termen de 48 de ore de la data desemnarii castigatorului, la numarul de telefon si e-mailul declarat in momentul inscrierii in promotie.

3. In cazul in care castigatorul nu si-a revendicat premiul (nu a putut fi contactat la telefon, refuza primirea premiului sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in cele 48 de ore din momentul contactarii, respectiv afisarii pe site a castigatorului, acesta va pierde orice drept asupra premiului castigat. Premiul va fi oferit urmatorului castigator desemnat printr-o noua extragere din lista participantilor ramasi in competitie.

sus Art. 7. Litigii:

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului.

sus Art. 8. Regulamentul promotiei:

Regulamentul promotiei este disponibil gratuit oricarui participant la campanie pe site-ul campaniei sau la sediul Organizatorului din Bucuresti, Bld. Pierre de Coubertin, nr 3-5, etaj 1.

sus Art. 9. Taxe si Impozite:

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

sus Art. 10. Protectia datelor personale:

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigul acordat in cadrul acestei campanii. Lista castigatorilor va fi afisata pe site in conformitate cu prevederile art. 4 si 6 ale prezentului Regulament oficial. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe site, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

sus Art. 11. Incetarea Campaniei:

Prezenta campanie poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

sus Art. 12. Raspunderea:

Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Acest site foloseste cookies. Mai multe detalii »
Sunt de acord