Contact TeamDeals: 0374 18 78 94

Regulamentul Oficial al Campaniei

"Concurs TeamDeals implineste 11 ani"

11.04-17.04.2022

Art 1: ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 1. Organizatorul Campaniei "Concurs TeamDeals implineste 11 ani" (denumit în continuare „Campania”) este Machteam Soft S.R.L., cu sediul in Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, Bucuresti, Sector 2, avand CUI: 18642542, inregistrata la registrul comertului cu nr. J40/7355/05.05.2006 si reprezentata prin Daniel Dragomir, in calitate de reprezentant permanent al Administratorului, denumit in continuare „Organizator”.
 2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Campaniei, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
 3. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia pe site-ul www.teamdeals.ro.
 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1. alin. (3).

Art 2: LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI

 1. Campania se va desfasura in perioada 11.04.2022 - 17.04.2022, ora 00:00, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament pe site-ul www.teamdeals.ro.
 2. In situația in care Organizatorul decide sa scurteze/ sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1. alin. (4).

Art.3: DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

 1. Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care au implinit vârsta de 18 ani pana la data 11.04.2022, respecta conditiile Regulamentului, apreciaza pagina de facebook https://www.facebook.com/teamdeals/ , apreciaza postarea prin intermediul caruia se anunta Campania, pe facebook si comenteaza la postare etichetand 2 prieteni” Înscrierea in campanie se va face după îndeplinirea tuturor conditiilor de mai sus. În cazul în care castigatorul premiului este o persoana incapabila din punct de vedere juridic, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului numai dupa ce a primit aprobarea scrisa si semnatura reprezentantului sau legal (parinte, tutore, etc.) fiind necesara dovedirea de catre acesta a calitatii sale de reprezentant, printr-un document justificativ.
 2. La aceasta Campanie nu pot participa angajati ai Organizatorului sotii si rudele acestora pana la gradul IV.
 3. Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea neechivoca a prezentului Regulamentului de catre toti participantii.
 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

Art.4: MECANISMUL CAMPANIEI

 1. Campania se desfășoară pe pagina de facebook a organizatorului: https://www.facebook.com/teamdeals/
 2. Pentru a participa la prezenta Campanie fiecare persoana interesata trebuie sa: aprecieze pagina de facebook https://www.facebook.com/teamdeals/ , aprecieze postarea prin intermediul caruia se anunta Campania, pe facebook si sa comenteze la postare etichetand 2 prieteni. Organizatorul, prin reprezentanții sai, isi rezerva dreptul de a invalida conturile care nu au respectat regulile specificate. Obligația corectitudinii datelor înscrise aparține in totalitate participantilor. Înscrierile nefinalizate sau returnate nu vor intra in tragerea la sorți.
 3. Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare in caz de tentative de fraudare a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
 4. Înscrierea la Campanie poate avea loc o singura data pe participant.
 5. Premiul oferit trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar acesta nemaifiind datorat de catre Organizator.

Art.5: PREMIUL CAMPANIEI SI ACORDAREA LUI

 1. Premiile oferite de catre Organizator sunt: Espressor manual ECG ESP 20101 Black, 1140 W,1.25 L, dispozitiv spumar în valoare de 453.26 lei TVA inclus, un Sandwich maker & grill ECG S 1070 Panini, 700W, în valoare de 92.89 lei TVA inclus, o Drona Syma X25 Proi în valoare de 599 lei TVA inclus, o Camera Ascunsa in Ceas FullHD 1080P în valoare de 249 lei TVA inclus, un Set masa cu 2 scaune, Asos Home, MDF, alb în valoare de 498 lei TVA inclus, un Troler, Set 3 Piese, Culoare Negru în valoare de 499 lei TVA inclus, un Cuptor electric Luxell, Alb, cod KF-6125 E, termostat,capacitate 32l în valoare de 284 lei TVA inclus si un Aspirator vertical Wanda în valoare de 249 lei TVA inclus.
 2. Premiul acordat nu poate fi preschimbat in alte bunuri, servicii sau beneficii. De asemenea, castigatorul premiului nu poate ceda premiul unei alte persoane.
 3. Castigatorul va fi ales in mod aleatoriu, prin intermediul site-ului random.org, in data de 18.04.2022
 4. In cadrul tragerii la sorți, pentru potentialii castigatori extrasi, se vor trage la sorti un posibil castigator si cinci participanti cu titlu de rezerva. Castigatorul premiului va fi anuntat printr-un comentariu la postarea Campaniei, de pe facebook.
 5. Castigatorul va putea intra in posesia premiului in termen de maximum 7 (trei) zile de la momentul tragerii la sorti. Potențialul castigator ales in cadrul extragerii, trebuie sa contacteze Organizatorul, prin intermediul unui mesaj pe pagina de facebook, in termen de cel mult 3 (zile) zile de la momentul efectuarii tragerii la sorti. In cazul in care potentialul castigator nu va contacta organizatorul in termenul menționat, acesta va fi declarat invalid pentru a indeplini procedura de atribuire a premiului.
 6. Reprezentantul www.teamdeals.ro va oferi potentialului castigator informatii cu privire la intrarea in posesia premiului, dupa ce acesta va contacta Organizatorul. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul www.teamdeals.ro va comunica fara echivoc potentialului castigator care urmeaza sa revendice premiul, faptul ca niciun potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al premiului pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. In situatia in care potentialul castigator confirma toate informatiile mentionate anterior si accepta acordarea premiului, acestuia i se va comunica modalitatea de a intra in posesia premiului.
 7. Castigatorului ii vor fi solicitate urmatoarele date in vederea oferirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale generate de acesta: numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, o adresa de livrare a premiului, numarul de telefon si o adresa de email. Pentru verificarea identitatii, i se va solicita prin email o copie a cartii de identitate in carte sa fie vizibile numai numele si CNP-ul. La predarea premiului, i se va solicita prezentarea cartii de identitate in vederea confirmarii identitatii.
 8. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, prin eliminarea din Campanie a participantului care a fraudat. Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise in prezentul Regulament, constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate pe facebook si cele existente in actul de identitate al castigatorului conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul.
 9. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli in afara celor necesare pentru a pune castigatorul in posesia premiului.
 10. Premiul va fi transmis castigatorului prin intermediul unei firme de curierat, iar dupa transmiterea lui, Organizatorul va verifica telefonic faptul ca acesta a primit informatiile necesare. In ziua intrarii efective in posesie a premiului se va incheia un proces verbal de predare-primire premiu, in forma electronica.
 11. Prin participarea la Campanie, castigatorul isi va exprima in scris acordul ca datele sale personale mentionate in acesta sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiului Campaniei si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, fara alte obligatii suplimentare din partea organizatorului fata de castigator.

Art.6: DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 1. Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 18.04.2022, la locatia Organizatorului situata in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2, prin intermediul aplicatiei random.org. La procedura de selectie a castigatorului vor participa doar inscrierile valide intrate in Campanie, din care se vor selectiona un castigator si cinci rezerve. Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii conditiilor prezentului Regulament.
 2. Celelalte participari valide ale castigatorului de drept desemnat vor fi excluse pentru selectionarea rezervei, astfel incat sa nu existe un participant cu statut atat de castigator, cat si de rezerva.
 3. Pentru validarea premiului acordat prin tragere la sorti castigatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  • Sa poata fi contactat prin platforma pe care se desfasoara concursul, pe contul cu care s-a inregistrat in Campanie, in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator;
  • In momentul contactarii sa declare numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, o adresa de livrare a premiului, un numar de telefon si o adresa de email.

Art.7: TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art.8: INCETAREA CAMPANIEI

 1. Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide sau in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei, cu conditia de a anunta modificarile facute prin aceeasi modalitate prin care a fost anuntata Campania.
 2. Situatiilor avute in vedere la art. 8. alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
 3. In situatiile avute in vedere la art. 8. alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).
 4. In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art.9: REGULAMENTUL CAMPANIEI

 1. Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.teamdeals.ro si la adresa de corespondenta a Organizatorului din Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2.
 2. Participarea la Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Art.10: LITIGII SI LEGEA APLICABILA

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.
 2. Legea aplicabila este legislatia romana.

Art. 11- PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Protecția și securitatea datelor sunt foarte importante pentru Organizator. In consecința, prin aceasta secțiune va informam cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam în aceasta Campanie, precum si cu privire la modalitatea de prelucrare a acestora.
 2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in mod strict confidențial si in conformitate cu legislatia privind protectia datelor si cu Regulamentul Oficial.
 3. Organizatorul, respectiv Machteam Soft SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2, avand cod unic de inregistrare 18642542, numar de inregistrare in registrul comertului J40/7355/2006, detine calitatea de operator conform dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal („GDPR”).
 4. Pentru desfasurarea Campaniei, Organizatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
  • pentru participanții la Campanie: numele si prenumele cu care sunt inregistrati pe profilul de facebook;
  • pentru câștigătorii Campaniei, va prelucra: numele și prenumele asa cum sunt acestea menționate în actul de identitate, adresa la care va trimis premiul, adresa de e-mail și numărul de telefon, semnătura de pe procesul-verbal de predare-primire; in cazul in care câștigătorul este o persoana lipsita de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsa, se vor colecta si datele reprezentantului legal, inclusiv semnătura acestuia.
  Mentionam ca Organizatorul nu va stoca copii dupa cartea de identitate ci aceasta va fi solicitata numai in vederea confirmarii identitatii si a oferirii premiilor.
 5. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Organizator in scopul inscrierii la Campanie, desfasurarii acesteia, anuntarii castigatorilor si atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor care ii revin in baza legislatiei privind publicitatea si organizarea de concursuri, combaterea si evitarea oricaror tipuri de fraude legate de Campanie, solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei, respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, in scop de arhivare, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, precum si pentru constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor Organizatorului.
 6. Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de:
  • consimtamantul dvs. prin inscrierea in Campanie (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);
  • interesul legitim al Organizatorului, respectiv organizarea si desfasurarea Campaniei, prevenirea si combaterea fraudelor, solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei, promovarea castigatorilor; realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, transmiterea datelor catre alte societati din acelasi grup, constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor Organizatorului (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR);
  • indeplinirea obligatiilor legale ce revin Organizatorului conform legislatiei referitoare la publicitate si organizarea de concursuri (campanii publicitare), prevederilor legislatiei financiar-contabile, fiscale, cele referitoare la arhivare
 7. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii vor putea fi dezvaluite de catre Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia, in special partenerilor implicati in derularea Campaniei (furnizori de bunuri sau servicii, cum ar fi societatile implicate in atribuirea premiilor si intrarea acestora in posesia participantilor castigatori), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, precum si publicului (in cazul castigatorilor).
 8. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate in cadrul Organizatorului doar catre persoanele de conducere si catre alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-si indeplini atributiile specifice in scopurile enumerate in Regulamentul Oficial si mai sus sau in cazul in care acest lucru este necesar sau permis de legislatia aplicabila.
 9. Organizatorul poate sa prezinte datele dvs. cu caracter personal partenerilor contractuali implicați in organizarea Campaniei, precum și furnizorilor de servicii suport, consultantilor, autoritatilor (dupa cum este necesar sau permis de prevederile legale), numai pentru scopurile mentionate in prezentul Regulament oficial. Organizatorul va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si va solicita ca acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja datele personale si pentru a le prelucra in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
 10. Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.
 11. Organizatorul menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt prelucrate.
 12. Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate pe durata Campaniei și ulterior pentru o durata de 3 ani în cazul necâștigătorilor și respectiv pentru 10 ani în cazul câștigătorilor, începând cu data afișării câștigătorilor sau a acordării premiilor, oricare din acestea intervine ultima.
 13. In conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, va informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact indicate mai jos:
  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, însemnând dreptul dvs. de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor);
  • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, insemnand dreptul dumneavoastra de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete.
  • Dreptul la stergerea datelor dvs. cu caracter personal care poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii, situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare, situatia in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
  • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, insemnand dreptul dvs. de a obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor (restrictionarea va opera atat timp cat este necesar operatorului sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegala si dvs. va opuneti stergerii datelor solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar dvs. solicitati datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) dvs. v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care operatorul verifica daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor dvs.;
  • Dreptul de a va opune prelucrarii, insemnand dreptul dvs. de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terte parti, inclusiv in cazul activitatilor de profilare bazate pe acest temei ori (ii) in masura in care este aplicabil, este realizata in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
  • Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul dvs. de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dvs. existente in baza de date a operatorului catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe un contract si este efectuata prin mijloace automate;
  • Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata competente.
 14. In considerarea dispozitiilor legale aplicabile, Organizatorul a desemnat un Ofiter de Protectia Datelor (denumit si DPO sau Data Protection Officer). Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare participant poate face o cerere scrisa in acest sens, pe care sa o trimita apoi prin posta la adresa Organizatorului: Machteam Soft S.R.L., Bd. Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, et. 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2, Bucuresti sau la adresa de e-mail: dpo@machteamsoft.ro.

Art.12: RESPONSABILITATE

 1. Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.
 2. Organizatorii nu își asuma responsabilitatea pentru:'
  • corectitudinea datelor înregistrate de participanți pe site-ul oficial (https://teamdeals.ro/);
  • imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
  • intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
  • eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta Campanie;
  • situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina de facebook, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
 3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru participantii care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau care nu completeaza toate campurile obligatorii.
 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
 5. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.
 6. Site-ul www.teamdeals.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In conformitate cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, vizitatorii website-urilor sunt atentionati cu privire la folosirea cookie-urilor. Termenii si conditiile pot fi modificate in orice moment de catre administratorul site-ului, denumit in continuare „Administrator”, fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza.

Art.13: LIMITAREA RASPUNDERII

 1. In mod expres, participantii inteleg si accepta ca Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, rezultate din participarea la concurs sau orice alt aspect, in legatura cu concursul precum si din utilizarea site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.
 2. Participantii sunt de acord si accepta ca toate facilitatile concursului precum si premiul le sunt oferite "asa cum sunt", "asa cum sunt disponibile" si le folosesc pe propria raspundere, iar Organizatorul nu poate fi tras la raspundere in nicio masura cu privire la premiul oferit, utilizarea acestuia si orice efecte juridice/economice derivand din utilizarea acestora.

Art.14: EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL

 1. Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.

Organizator,


Machteam Soft S.R.L.

Acest site foloseste cookies. Mai multe detalii »
Sunt de acord